We have updated our cookie policy to reflect recent changes in the UK/EU law concerning the use of cookies and tracking technologies. We use cookies on this website (including the page you are currently viewing) to ensure that the site functions smoothly and to help us understand how we can improve it. If you continue without changing your settings, you are agreeing to receive all cookies from the SLA website.

or view our cookie policy to find out more

Show Menu | Show Sidebar (Login/Search)

Welcome to the School Library Association

The School Library Association is committed to supporting everyone involved with school libraries, promoting high quality reading and learning opportunities for all.

You are using a low-resolution or small-screen device. Please use the links "Show Menu" and "Show Sidebar" at the top of the page to navigate through the site.


Introduction to the SLA in Scottish Gaelic

Tha Comunn Leabharlainn na Sgoile (an SLA) stèidhichte ann am Breatainn ged a tha buill a’ Chomuinn bho air feadh na Roinn Eòrpa agus fiù bho air feadh an t-saoghail. Tha ballrachd fosgailte do neach sam bith aig a bheil ùidh ann a bhi a’ leasachadh leabharlainn sgoile. Tha na stuthan againn ann am Beurla a-mhàin.

Tha sinn a’ tabhann taic do bhuill, cùrsaichean-treanaidh agus a’ clo-bhualadh an iris againn, The School Librarian. Tha ionadan againn ann an Sasainn agus anns a’ Chuimrigh a thuilleadh air ionadan Nàiseanta ann an Alba, an Èirinn a Tuath agus ann am Poblach na h-Èirinn. Tha sinn a’ strì a chùm piseach a thoirt air na leabharlainn anns na sgoiltean agus na daoine a tha ag obair annta. Anns a’ bhliadhna 2004, stèidhich sinn an duais Leabharlainniche Sgoile na Bliadhna airson aithne a thoirt don mhòr-shluagh air an deagh obair a tha a’ tachairt anns na leabharlainn a th’ anns na sgoiltean. Tha sinn cuideachd a’togail inbhe nan leabharlainn air a’ chiad Diluain dhen Dàmhair nuair a tha sinn a’ cumail Latha Eadar-nàiseanta nan Leabharlainn.

‘S ann air an seo a tha sinn ag amas:

  • Tha sinn a’ creidsinn gu bheil a h-uile sgoilear airidh air deagh ghoireasan leabharlainn anns an sgoil aca. Tha an SLA ag obair gu cruaidh airson gach neach co-cheangailte ri leabharlann sgoile a chuideachadh, a’ strì gus ìre àrd ann an leughadh a choileanadh agus cothroman ionnsachaidh a thoirt do gach neach.

Tha sinn ro-thoilichte ceistean a fhreagairt anns a’ Bheurla mu leabharlainn ann am Breatainn.


New to the SLA?    About Us     What we have done in the past year     Your local branch     Show introductions to the SLA in other languages Other Languages

Short introductions to the SLA are available in:
Cymraeg | Čeština | Deutsch | Español | Gàidhlig | Italiano | Nederlands | Polski | Português | Русский | Shqip | Svensk | 简体中文 | 繁體中文

Join the SLA for:

Advice and Information

By Phone · By E-Mail · Online · By Post

Training

Regional Courses · Weekend Residential Course · Members' Days

Publications

Practical Guidelines · Quarterly Journal · Book Recommendations

Branches

UK and Éire Network · Local Support · Courses & Events

Advocacy

Making the case for School Libraries & School Library Services

A significant voice

At Regional and National Level

Online Resources

Promotional Materials · Teaching and Learning Resources

Discounts

Reduced prices and special offers

SLA Newsfeed

Aug
16
2019

CE Blog 2019_8: Storm on the horizon?

SLA Blog post

Aug
16
2019

Job Vacancies, Ilford County High School

Learning Resource Centre Manager

Aug
16
2019

Into Film Festival sign up

SLA Blog post

Aug
12
2019

Empathy CPD training day

SLA Blog post

Aug
7
2019

Wordclouds Revisited

SLA Resources Blog post

Jul
25
2019

Supporting Diversity and Inclusion in School Libraries

Wallsend, Tyne & Wear, 6 November 2019

Jul
23
2019

Job Vacancies, Wrenn School

Resource Centre Manager , Wrenn School

Jul
18
2019

Apollo Moon landing book giveaway

SLA Blog post